Γλυκύτητα 67%
Αίσθηση Ice 67%
Ένταση Γεύσης 100%
Δημοτικότητα 85%

ΓΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το HQD Wave & Melo Florida είναι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης με γεύση Καρπούζι. Η απερίγραπτη απαλή γεύση του θα το καταστήσει ως το αγαπημένο σας ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης μιας και θα σας πλημμυρίσει καλοκαίρι.

Η γεύση καρπούζι διατίθεται σε 650puffs με Salted Νικοτίνη και σε 1000puffs χωρίς νικοτίνη.

Χαρακτηριστικά

Γεύση Καρπούζι με Salted Νικοτίνη 650puffs

Γεύση Καρπούζι χωρίς Νικοτίνη 1000puffs

Γλυκύτητα:          ⭐⭐⭐         
3/5
Αίσθηση Ice:      ⭐⭐⭐
3/5
Ένταση Γεύσης:  ⭐⭐⭐⭐⭐
5/5
Δημοτικότητα:    ⭐⭐⭐⭐
4/5

ΓΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το HQD Wave & Melo Florida είναι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης με γεύση Καρπούζι. Η απερίγραπτη απαλή γεύση του θα το καταστήσει ως το αγαπημένο σας ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης μιας και θα σας πλημμυρίσει καλοκαίρι.

Η γεύση καρπούζι διατίθεται σε 650puffs με Salted Νικοτίνη και σε 1000puffs χωρίς νικοτίνη.

Χαρακτηριστικά

Γεύση Καρπούζι με Salted Νικοτίνη 650puffs

Γεύση Καρπούζι χωρίς Νικοτίνη 1000puffs

Γλυκύτητα:          ⭐⭐⭐         
3/5
Αίσθηση Ice:      ⭐⭐⭐
3/5
Ένταση Γεύσης:  ⭐⭐⭐⭐⭐
5/5
Δημοτικότητα:    ⭐⭐⭐⭐
4/5

ΓΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το HQD Wave & Melo Florida είναι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης με γεύση Καρπούζι. Η απερίγραπτη απαλή γεύση του θα το καταστήσει ως το αγαπημένο σας ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης μιας και θα σας πλημμυρίσει καλοκαίρι.

Η γεύση καρπούζι διατίθεται σε 650puffs με Salted Νικοτίνη και σε 1000puffs χωρίς νικοτίνη.

Χαρακτηριστικά

Γεύση Καρπούζι με Salted Νικοτίνη 650puffs

Γεύση Καρπούζι χωρίς Νικοτίνη 1000puffs

Γλυκύτητα:          ⭐⭐⭐         
3/5
Αίσθηση Ice:      ⭐⭐⭐
3/5
Ένταση Γεύσης:  ⭐⭐⭐⭐⭐
5/5
Δημοτικότητα:    ⭐⭐⭐⭐
4/5

ΓΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το HQD Wave & Melo Florida είναι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης με γεύση Καρπούζι. Η απερίγραπτη απαλή γεύση του θα το καταστήσει ως το αγαπημένο σας ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης μιας και θα σας πλημμυρίσει καλοκαίρι.

Η γεύση καρπούζι διατίθεται σε 650puffs με Salted Νικοτίνη και σε 1000puffs χωρίς νικοτίνη.

Χαρακτηριστικά

Γεύση Καρπούζι με Salted Νικοτίνη 650puffs

Γεύση Καρπούζι χωρίς Νικοτίνη 1000puffs

Γλυκύτητα:          ⭐⭐⭐         
3/5
Αίσθηση Ice:      ⭐⭐⭐
3/5
Ένταση Γεύσης:  ⭐⭐⭐⭐⭐
5/5
Δημοτικότητα:    ⭐⭐⭐⭐
4/5

ΓΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το HQD Wave & Melo Florida είναι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης με γεύση Καρπούζι. Η απερίγραπτη απαλή γεύση του θα το καταστήσει ως το αγαπημένο σας ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης μιας και θα σας πλημμυρίσει καλοκαίρι.

Η γεύση καρπούζι διατίθεται σε 650puffs με Salted Νικοτίνη και σε 1000puffs χωρίς νικοτίνη.

Χαρακτηριστικά

Γεύση Καρπούζι με Salted Νικοτίνη 650puffs

Γεύση Καρπούζι χωρίς Νικοτίνη 1000puffs

Γλυκύτητα:          ⭐⭐⭐         
3/5
Αίσθηση Ice:      ⭐⭐⭐
3/5
Ένταση Γεύσης:  ⭐⭐⭐⭐⭐
5/5
Δημοτικότητα:    ⭐⭐⭐⭐
4/5

ΓΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το HQD Wave & Melo Florida είναι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης με γεύση Καρπούζι. Η απερίγραπτη απαλή γεύση του θα το καταστήσει ως το αγαπημένο σας ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης μιας και θα σας πλημμυρίσει καλοκαίρι.

Η γεύση καρπούζι διατίθεται σε 650puffs με Salted Νικοτίνη και σε 1000puffs χωρίς νικοτίνη.

Χαρακτηριστικά

Γεύση Καρπούζι με Salted Νικοτίνη 650puffs

Γεύση Καρπούζι χωρίς Νικοτίνη 1000puffs

Γλυκύτητα:          ⭐⭐⭐         
3/5
Αίσθηση Ice:      ⭐⭐⭐
3/5
Ένταση Γεύσης:  ⭐⭐⭐⭐⭐
5/5
Δημοτικότητα:    ⭐⭐⭐⭐
4/5

ΓΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το HQD Wave & Melo Florida είναι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης με γεύση Καρπούζι. Η απερίγραπτη απαλή γεύση του θα το καταστήσει ως το αγαπημένο σας ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης μιας και θα σας πλημμυρίσει καλοκαίρι.

Η γεύση καρπούζι διατίθεται σε 650puffs με Salted Νικοτίνη και σε 1000puffs χωρίς νικοτίνη.

Χαρακτηριστικά

Γεύση Καρπούζι με Salted Νικοτίνη 650puffs

Γεύση Καρπούζι χωρίς Νικοτίνη 1000puffs

Γλυκύτητα:          ⭐⭐⭐         
3/5
Αίσθηση Ice:      ⭐⭐⭐
3/5
Ένταση Γεύσης:  ⭐⭐⭐⭐⭐
5/5
Δημοτικότητα:    ⭐⭐⭐⭐
4/5

ΓΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το HQD Wave & Melo Florida είναι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης με γεύση Καρπούζι. Η απερίγραπτη απαλή γεύση του θα το καταστήσει ως το αγαπημένο σας ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης μιας και θα σας πλημμυρίσει καλοκαίρι.

Η γεύση καρπούζι διατίθεται σε 650puffs με Salted Νικοτίνη και σε 1000puffs χωρίς νικοτίνη.

Χαρακτηριστικά

Γεύση Καρπούζι με Salted Νικοτίνη 650puffs

Γεύση Καρπούζι χωρίς Νικοτίνη 1000puffs

Γλυκύτητα:          ⭐⭐⭐         
3/5
Αίσθηση Ice:      ⭐⭐⭐
3/5
Ένταση Γεύσης:  ⭐⭐⭐⭐⭐
5/5
Δημοτικότητα:    ⭐⭐⭐⭐
4/5

ΓΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το HQD Wave & Melo Florida είναι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης με γεύση Καρπούζι. Η απερίγραπτη απαλή γεύση του θα το καταστήσει ως το αγαπημένο σας ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης μιας και θα σας πλημμυρίσει καλοκαίρι.

Η γεύση καρπούζι διατίθεται σε 650puffs με Salted Νικοτίνη και σε 1000puffs χωρίς νικοτίνη.

Χαρακτηριστικά

Γεύση Καρπούζι με Salted Νικοτίνη 650puffs

Γεύση Καρπούζι χωρίς Νικοτίνη 1000puffs

Γλυκύτητα:          ⭐⭐⭐         
3/5
Αίσθηση Ice:      ⭐⭐⭐
3/5
Ένταση Γεύσης:  ⭐⭐⭐⭐⭐
5/5
Δημοτικότητα:    ⭐⭐⭐⭐
4/5

ΓΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το HQD Wave & Melo Florida είναι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης με γεύση Καρπούζι. Η απερίγραπτη απαλή γεύση του θα το καταστήσει ως το αγαπημένο σας ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης μιας και θα σας πλημμυρίσει καλοκαίρι.

Η γεύση καρπούζι διατίθεται σε 650puffs με Salted Νικοτίνη και σε 1000puffs χωρίς νικοτίνη.

Χαρακτηριστικά

Γεύση Καρπούζι με Salted Νικοτίνη 650puffs

Γεύση Καρπούζι χωρίς Νικοτίνη 1000puffs

Γλυκύτητα:          ⭐⭐⭐         
3/5
Αίσθηση Ice:      ⭐⭐⭐
3/5
Ένταση Γεύσης:  ⭐⭐⭐⭐⭐
5/5
Δημοτικότητα:    ⭐⭐⭐⭐
4/5

ΓΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το HQD Wave & Melo Florida είναι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης με γεύση Καρπούζι. Η απερίγραπτη απαλή γεύση του θα το καταστήσει ως το αγαπημένο σας ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης μιας και θα σας πλημμυρίσει καλοκαίρι.

Η γεύση καρπούζι διατίθεται σε 650puffs με Salted Νικοτίνη και σε 1000puffs χωρίς νικοτίνη.

Χαρακτηριστικά

Γεύση Καρπούζι με Salted Νικοτίνη 650puffs

Γεύση Καρπούζι χωρίς Νικοτίνη 1000puffs

Γλυκύτητα:          ⭐⭐⭐         
3/5
Αίσθηση Ice:      ⭐⭐⭐
3/5
Ένταση Γεύσης:  ⭐⭐⭐⭐⭐
5/5
Δημοτικότητα:    ⭐⭐⭐⭐
4/5

ΓΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το HQD Wave & Melo Florida είναι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης με γεύση Καρπούζι. Η απερίγραπτη απαλή γεύση του θα το καταστήσει ως το αγαπημένο σας ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης μιας και θα σας πλημμυρίσει καλοκαίρι.

Η γεύση καρπούζι διατίθεται σε 650puffs με Salted Νικοτίνη και σε 1000puffs χωρίς νικοτίνη.

Χαρακτηριστικά

Γεύση Καρπούζι με Salted Νικοτίνη 650puffs

Γεύση Καρπούζι χωρίς Νικοτίνη 1000puffs

Γλυκύτητα:          ⭐⭐⭐         
3/5
Αίσθηση Ice:      ⭐⭐⭐
3/5
Ένταση Γεύσης:  ⭐⭐⭐⭐⭐
5/5
Δημοτικότητα:    ⭐⭐⭐⭐
4/5

ΓΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το HQD Wave & Melo Florida είναι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης με γεύση Καρπούζι. Η απερίγραπτη απαλή γεύση του θα το καταστήσει ως το αγαπημένο σας ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης μιας και θα σας πλημμυρίσει καλοκαίρι.

Η γεύση καρπούζι διατίθεται σε 650puffs με Salted Νικοτίνη και σε 1000puffs χωρίς νικοτίνη.

Χαρακτηριστικά

Γεύση Καρπούζι με Salted Νικοτίνη 650puffs

Γεύση Καρπούζι χωρίς Νικοτίνη 1000puffs

Γλυκύτητα:          ⭐⭐⭐         
3/5
Αίσθηση Ice:      ⭐⭐⭐
3/5
Ένταση Γεύσης:  ⭐⭐⭐⭐⭐
5/5
Δημοτικότητα:    ⭐⭐⭐⭐
4/5

ΓΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το HQD Wave & Melo Florida είναι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης με γεύση Καρπούζι. Η απερίγραπτη απαλή γεύση του θα το καταστήσει ως το αγαπημένο σας ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης μιας και θα σας πλημμυρίσει καλοκαίρι.

Η γεύση καρπούζι διατίθεται σε 650puffs με Salted Νικοτίνη και σε 1000puffs χωρίς νικοτίνη.

Χαρακτηριστικά

Γεύση Καρπούζι με Salted Νικοτίνη 650puffs

Γεύση Καρπούζι χωρίς Νικοτίνη 1000puffs

Γλυκύτητα:          ⭐⭐⭐         
3/5
Αίσθηση Ice:      ⭐⭐⭐
3/5
Ένταση Γεύσης:  ⭐⭐⭐⭐⭐
5/5
Δημοτικότητα:    ⭐⭐⭐⭐
4/5

ΓΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το HQD Wave & Melo Florida είναι ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης με γεύση Καρπούζι. Η απερίγραπτη απαλή γεύση του θα το καταστήσει ως το αγαπημένο σας ηλεκτρονικό τσιγάρο μιας χρήσης μιας και θα σας πλημμυρίσει καλοκαίρι.

Η γεύση καρπούζι διατίθεται σε 650puffs με Salted Νικοτίνη και σε 1000puffs χωρίς νικοτίνη.

Χαρακτηριστικά

Γεύση Καρπούζι με Salted Νικοτίνη 650puffs

Γεύση Καρπούζι χωρίς Νικοτίνη 1000puffs